Project Infrabel Anderlecht Prévinairestraat

Plaatsen van steunmuren en herprofilering.

W36 Werfinstallatie.

20170908_081119

W37/38 Afbraak bestaande breuksteen taludbescherming.

W39/40 Afgraven bestaande taluds & voorbereidingen voor plaatsen damwand.

W40/41 Plaatsen Damwanden AZ18 12m Soiltech

W42/43/44 Grondwerk voor & plaatsen van Grondankers 25m Soiltech

W46 Opbraak bestaande steunmuren & grondwerk

W47/50 Plaatsen L-elementen  27st (81 lm) 14Ton/st.